Khóa học khác

VRAY RENDERING – SKETCHUP

 Ai nên tham dự:

  • – Các bạn đã có cơ bản dựng hình Sketchup
  • – Thỏa mãn đam mê hay làm việc trong một môi trường cạnh tranh.
  • – Mong muốn có sản phẩm chất lượng từ rendering Vray Sketchup.

 Mục tiêu của khóa học:

  • – Phương pháp ánh sáng nội – ngoại thất: Sunlights.Evironments , thực hành với HDRI.
  • – Tìm hiểu về các loại vật liệu + Setting.
  • – Thực chiến render ban ngày & đêm không gian nội thất.
  • – Hậu kỳ với Photoshop mang lại chất lượng sản phẩm chân thật hơn. 

 Nội dung của khóa học :

Buổi 1 : Hướng dẫn cài phần mềm. Làm quen giao diện Vray Next for Sketchup, V-Ray Lights ,V-Ray Objects và phần hiệu chỉnh Setting cơ bản.

Buổi 2 : Lý thuyết + thực hành với ánh sáng Sunlights , Evironments , kỹ thuật đi ánh sáng. 

Buổi 3 : Lý thuyết + thực hành với HDRI. Kỹ thuật đi ánh sáng.

Buổi 4 : Lý thuyết + thực hành với toàn bộ Lights trong Vray. Hiệu chỉnh đèn.

Buổi 5 : Lý thuyết + thực hành phần vật liệu.. làm quen với toàn bộ tính chất vật liệu.

Buổi 6 : Thực hành với từng nhóm vật liệu + làm map vật liệu và nguồn map.

Buổi 7 : Tiếp xúc plugins diễn họa ngoại thất : cây cỏ . Test model ngoại thất.

Buổi 8 : Thực hành file ngoại thất ứng dụng ánh sáng (Sunlights , Hdri ,Lights ) render ngày và đêm.

Buổi 9: Thực hành render không gian ban ngày nội thất.

Buổi 10 : Thực hành render không gian ban đêm nội thất.

Buổi 11 : Thực hành với những không gian nội ngoại thất nâng cao .

Buổi 12 : Thủ thuật render nhanh. Setting. Ánh sáng nội – ngoại thất.

Buổi 13 : Lý thuyết và hậu kỳ với Photoshop.

Buổi 14 : Nhận xét đánh giá cuôi khóa , giải đáp toàn bộ khóa học v.v…

Tác phẩm học viên :