Khóa học khác

Revit Architecture Tổng hợp Cơ bản+Nâng cao

Khóa học Revit Tổng hợp dành cho sinh viên, người đi làm thuộc các ngành Kiến trúc, xây dựng. Chưa biết gì về Revit, muốn tiết kiệm thời gian và chi phí

Học từ Cơ bản đến Nâng Cao trong 1 khóa duy nhất

  • Thiết kế 3D và chi tiết 2D luôn song hành trong quá trình làm việc
    • Tính đồng bộ và chính xác cao: tự động cập nhật những thay đổi nếu có sự điều chỉnh trong quá trình thiết kế hay thi công
    • Thời gian thiết kế và thi công được rút ngắn đi rất nhiều so với cách làm thông thường: Vẽ phối cảnh 3D với 3dsmax,… và triển khai chi tiết 2D với Autocad

 Làm chủ Revit từ cơ bản đến nâng cao
 Từ dựng hình 3D tới triển khai bản vẽ 2D, Dàn Trang & In ấn. Tạo Family 2D+ 3D, Worksets

 Tất cả trong 1 khóa học

Đề cương:

BUỔI 01 Introduction to BIM and Autodesk Revit
Bài 01 – Giới thiệu về Revit & BIM

Bài 02 – Giới thiệu tổng quan về giao diện sử dụng Revit
Bài 03 – Khởi tạo dự án mới – Starting view

BUÔI 02 START A PROJECT
Bài 04 – Tương tác giữa AutoCAD và Revit

Bài 05 – Cao độ & Lưới cột
Bài 06 – Làm việc với các công cụ cơ bản – Mô hình cơ bản

BUỔI 03 BASIC MODELING
Bài 07 – Mô hình Tường Kiến trúc

Bài 08 – Làm việc với Curtain Walls

BUỔI 04 BASIC MODELING
Bài 09 – Mô hình Cửa đi & Cửa sổ

Bài 10 – Mô hình Sàn Kiến trúc

BUỔI 05 BASIC MODELING
Bài 11 – Mô hình trần

Bài 12 – Mô hình Mái

BUỔI 06 BASIC MODELING
Bài 13 – Mô hình Thang bộ

Bài 14 – Mô hình Đường dố
Bài 15 – Mô hình Lan can

BUỔI 07 BASIC MODELING
Bài 16 – Mô hình Cấu kiện Nội thất

Bài 17 – Model In Place

BUỔI 08 SCHEDULE & VIEW
Bài 18 – Thống kê

Bài 19 – Làm việc với View 3D

BUỔI 09 + 10 BASIC DETAILING
Bài 20 – Triễn khai bản vẽ và View Template

Bài 21 – Chú thích bản vẽ

BUỔI 11 PUBLISHING
Bài 22 – Dàn trang & In ấn

BUỔI 12 Family 2D + 3D
Bài 23 – Tạo Family 2D

BUỔI 13 Family 2D + 3D
Bài 24 – Tạo Family 3D

BUỔI 13 Family 2D + 3D
Bài 24 – Tạo Family 3D

BUỔI 14 Introduction to Worksets
Bài 25 – Giới thiệu về Workset

Thông tin đăng kí và ưu đãi:

Lịch Học: