Khóa học khác

Revit Architecture cơ bản

Đối tượng tham gia khóa học:

–  Khóa học Revit Cơ bản (trình độ sơ cấp ) rất phù hợp cho đối tượng là các bạn sinh viên thuộc các ngành  kiến trúc , xây dựng ,các bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian trong việc trình bày hồ sơ các phương án , ý tưởng kiến trúc và chính xác trong từng đồ án . Bên cạnh Revit giúp các bạn nhanh chóng thể hiện hồ sơ kĩ thuật ( các mặt bằng , mặt đứng , mặt cắt , …) , khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu được trình tự thiết kế cơ bản với các đối tượng của công trình như Cột , dầm , sàn ….v..v.

– Khóa học Revit Cơ bản (trình độ sơ cấp) cũng đặc biệt thích hợp với những người mới hoặc đã đi làm lâu năm trong ngành kiến trúc xây dựng ,theo lối thiết kế truyền thống. Khóa học giúp các bạn nắm được các khái niệm làm việc tiên tiến mới (BIM) , một xu hướng phát triển tất yếu , mà xu hướng này giúp tăng hiệu quả thiết kế , giảm thiểu rủi ro , cũng như thời gian và sức lực .

Bạn sẽ học được gì

–  Nâng cao tính đồng bộ , quản lí chặt chẽ và thống nhất hồ sơ .

–  Nâng cao khả năng , hiệu quả thiết kế của các bạn do đã được tính toán từ trước các yếu tố , rủi ro.

–  Thay đổi nhanh chóng , chính xác hồ sơ mỗi khi phương án có điều chỉnh .

–  Phối hợp dễ dàng với các bộ môn khác , hình thành thói quen , quy trình thiết kế chuyên nghiệp cho các giai đoạn làm hồ sơ thi công sau này.

Đề cương

CB.B1+2 – BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI REVIT.

CB.B3 – CỘT VÀ MÓNG.

CB.B4 – TẠO CÁC LỚP CẤU TRÚC CỦA BỨC TƯỜNG.

CB.B5 -THỰC HÀNH MÔ HÌNH HÓA CÁC PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÃ HỌC.

CB.B6 – VÁCH KÍNH-CURTAIN ELEMENTS.

CB.B7 – CHUYÊN ĐỀ SÀN-FLOORS,TRẦN-CEILINGS,MÁI-ROOFS.

CB.B8 – LẮP CỬA ĐI,CỬA SỔ VÀ BỐ TRÍ NỘI,NGOẠI THẤT.

CB.B9 – CHUYÊN ĐỀ CẦU THANG .

CB.B10 – VẬT LIỆU-MATERIAL.

CB.B11 – KẾT XUẤT HÌNH ẢNH KHUNG NHÌN 3D-RENDERING.

CB.B12 – XÁC ĐỊNH KHÔNG GIAN CỦA CÔNG TRÌNH.

CB.B13 – LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ -IN ẤN .

CB.B14+15-THỰC HÀNH MÔ HÌNH HÓA CÔNG TRÌNH ĐƠN GIẢN.

PHỤ LỤC : CÁC PHÍM TẮT TRONG REVIT .

Tác Phẩm Học Viên

1. TRƯỜNG MẦM NON TRUNG VĂN – HỌC VIÊN : TẠ HỒNG ĐỨC- TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI .

2. ĐỒ ẤN CHUNG CƯ CAO TẦNG – HỌC VIÊN : NGUYỄN TIẾN ĐẠI – TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

3. ĐỒ ÁN K5 : CHUNG CƯ THẤP TẦNG – HỌC VIÊN: ĐẶNG NGỌC PHÚ -15Q1 –TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Thông tin đăng kí và ưu đãi:

Lịch Học: