Khóa học khác

PHOTOSHOP ARCHITECTURE BASIC

Nội Dung Khóa Học

PHẦN I: CÁC THIẾT LẬP VỀ GIAO DIỆN VÀ CÔNG CỤ (TOOL BAR)

 • 1. Tổng quan về giao diện Photoshop (cách cài đặt, các thiết lập cơ bản cho người bắt đầu, giao diện làm việc…)
 • 2. Khái niệm về pixel, hệ màu cho các thiết bị số và trong in ấn
 • 3. Các khái niệm về layer, các dạng layer và cách quản lý chúng
 • 4. Nhóm công cụ tạo vùng chọn cơ bản
 • 4. Các công cụ chọn nâng cao Pen, Path
 • 5. Công cụ hiệu chỉnh cấp độ điểm ảnh
 • 6. Hiệu chỉnh Brush, cách tạo và load Brush khác
 • 7. Các hình khối Shape có sẵn và cách tạo Shape
 • 8. Tổng hợp các công cụ chính và ứng dụng trong những trường hợp riêng biệt

PHẦN II: NHÓM TÙY CHỈNH ÁNH SÁNG, MÀU SẮC VÀ CÁC BỘ LỌC BLEND (LAYER ADJUSTMENT)

 • 1. Các nhóm chế độ Blend màu
 • 2. Tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng, tương phản và các khái niệm liên quan
 • 3. Thay đổi màu sắc thành phần, tone màu chính cho ảnh và khử ám màu cho ảnh render
 • 4. Các chế độ lọc màu có sẵn trong Photoshop
 • 5. Tổng hợp các Layer Adjustment cho các trường hợp riêng biệt

PHẦN III: ỨNG DỤNG VÀ BÀI TẬP

 • – Nhóm bài tập cho mặt cắt, mặt bằng kiến trúc, nội thất
 • – Bài tập về nội thất:
  + Xử lí các lỗi trong render
  + Khử ám màu cho render
  + Thêm các hiệu ứng ánh sáng
  + Khử noise trong ảnh render
 • – Bài tập về kiến trúc: 
  + Thêm các thành phần vào khung cảnh
  + Hậu kỳ phối cảnh góc cho công trình kiến trúc
 • – Các nhóm bài tập khác

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Thông tin đăng kí và ưu đãi:

Lịch Học: