NỘI DUNG KHOÁ LUMION - CHUYÊN ĐỀ NGOẠI THẤT

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LÊN BÀI KHOA HỌC VÀ HIỆU QUẢ

HƯỚNG DẪN RENDER HÌNH ẢNH CHẤT LƯỢNG NHẤT

NỘI DUNG KHOÁ HỌC LUMION - CHUYÊN ĐỀ NỘI THẤT

HƯỚNG DẪN LÀM PHIM NỘI THẤT CHUYÊN NGHIỆP

HƯỚNG DẪN RENDER HÌNH ẢNH CHẤT LƯỢNG NHẤT

NỘI DUNG KHOÁ HỌC LUMION - CHUYÊN ĐỀ CẢNH QUAN

HƯỚNG DẪN LÀM PHIM CẢNH QUAN SÂN VƯỜN CHUYÊN NGHIỆP

HƯỚNG DẪN RENDER HÌNH ẢNH CHẤT LƯỢNG NHẤT

ĐỐI TƯỢNG

ĐÃ THÀNH THẠO CÁC THAO TÁC TRONG LUMION:

 • Chưa có kỹ năng phân tích các yếu tố quan trọng trước khi lên bài.
 • Chưa biết quy trình lên bài tối ưu.
 • Chưa biết kết hợp các effect hiệu quả.
 • Chưa biết các vấn đề cốt lõi khi diễn hoạ kiến trúc, nội thất, cảnh quan.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Kỹ thuật xử lý vật liệu có chất cảm hơn.
 • Phân tích các nguồn sáng, lựa chọn nguồn sáng.
 • Quy trình lên bài theo từng bước khoa học.
 • Phân tích các yếu tốt quan trọng khi lên bài: Ánh sáng, nội dung, bố cục,….
 • Kỹ thuật kết hợp các effect.

Sau khoá học

 • Hoàn thiện các kỹ năng cần thiết khi diễn hoạ kiến trúc.
 • Nắm rõ các nguồn sáng, đặc điểm và cách lựa chọn nguồn sáng phù hợp.
 • Làm chủ các effect và kỹ năng kết hợp chúng, tự tin thể hiện được những sản phẩm chất lượng cao.