Lịch Khai Giảng

Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi

 

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
Tháng 04/2019
15/05/2019 19h30=>21h30 T3,T5,T7
27/05/2019 17h45=>19h30 T3,T5,T7

21/05/2019 19h30=>21h30 T3,T5,T7

21/05/2019 19h30=>21h30 T3,T5,T7

10/05/2019 18h30=>21h00 T3,T5,T7

(có lịch T7,CN)

16/05/2019 17h30=>19h30 T2,T4,T6