Lịch Khai Giảng

Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi

 

 

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
Tháng 03/2021
20/03/2021 19h30=>21h30 T3,T5,T7
19/03/2021 19h30=>21h30 T2,T4,T6
17/03/2021 17h30=>19h30 T2,T4,T6
15/03/2021 17h30=>19h30 T2,T4,T6
08/03/2020 17h30=>19h30 T2,T4,T6
22/01/2021 20h00=>22h00 T2,T4,T6
17/01/2020 17h30=>19h30 T2,T4,T6
15/12/2020 19h30=>21h30 T2,T4,6