Lịch Khai Giảng

Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
30/12/2020 19h30=>21h30  T3,T5,T7
05/01/2020 17h30=>19h30  T3,T5,T7
21/12/2020 19h30=>21h30  T2,T4,T6
09/12/2020 17h30=>19h30  T2,T4,T6
19/12/2020 19h30=>21h30  T3,T5,T7
02/12/2020 19h30=>21h30 T2,T4,T6
25/11/2020 19h30=>21h30 T2,T4,T6