Lịch Khai Giảng

Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi

 

 

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
Tháng 05/2019
30/05/2019 17h30=>19h30 T3,T5,T7
14/05/2019 17h30=>19h30   T3,T7
17/05/2019 19h30=>21h30 T2,T4,T6
Tháng 04/2019
11/04/2019 17h30=>19h30 T3,T5,T7
08/04/2019 18h00=>20h30   T4,T6

03/04/2019 18h00=>20h00   T2,T5