Lịch Khai Giảng

Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi

 

 

 

 

 

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
Tháng 10/2019
21/10/2019 17h30=>19h30  T2,T4,T6
18/10/2019 17h30=>19h30 T3,T5,T7