SẢN PHẨM HỌC VIÊN 3DSMAX CƠ BẢN K48 – GV: NGUYỄN LÊ VƯƠNG

Học viên: TRẦN DUY ANH

 

Học viên: THÁI NGỌC LINH

 

Học viên: ĐỖ THỊ QUỲNH ANH

 

Học viên: HOÀNG VĂN QUANG

 

Học viên: BÙI THỊ THẢO

 

Học viên: PHƯƠNG VĂN THIÊN

 

Học viên: LÊ THỊ THÙY

 

Học viên: CHU KHÁNH TRƯỜNG

 

Học viên: NGUYỄN THANH TÙNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Liên Quan